Thẻ: quay chẵn lẻ online

  • Vòng quay chẵn lẻ

    Vòng quay chẵn lẻ

    Vòng quay chẵn lẻ là một trò chơi mang tính hên xui tương tự như Vòng Quay May Mắn. Trong trò chơi này, có một vòng quay có các khe được đánh chữ chẵn hoặc lẻ được sắp xếp ngẫu nhiên.

×