Thẻ: vòng quay uống bia

  • Vòng quay ăn nhậu

    Vòng quay ăn nhậu

    Vòng quay ăn nhậu hay vòng quay uống bia hoặc vòng quay uống rượu là một trò chơi cực vui trong cuộc gặp mặt bạn bè, buổi tiệc tùng.

×