Thẻ: lựa chọn ngẫu nhiên

  • Bốc thăm ngẫu nhiên

    Bốc thăm ngẫu nhiên

    Bốc thăm ngẫu nhiên Vòng quay bốc thăm ngẫu nhiên được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, đặc biệt là khi cần phải chọn lựa chọn ngẫu nhiên hoặc cần đảm bảo sự công bằng. Cách thực hiện bốc thăm ngẫu nhiên thường là đặt các lựa chọn vào trên một vòng tròn…

×